Üyelik Girişi
BİZDEN SİZE....
Site Haritası
Takvim
 • SES VE ÇALGI MÜZİĞİ - 22/12/2008
 • MÜZİK, SES VE ÇALGI MÜZİĞİ

  MÜZİK NEDİR?
  İNSAN SESİ
  DOĞRU NEFES ALMAK VE GÜZEL ŞARKI SÖYLEMEK İÇİN KURALLAR
  İNSAN SESİ İKİ GRUBA AYRILIR
  1)KADIN SESİ
  2)ERKEK SESİ
  SES NEDİR?
  1.TINI ( Ses Rengi)
  2.YÜKSEKLİK
  3.GÜRLÜK
  SESİN TİZLİĞİ
  ÇIKICI SES MERDİVENİ
  İNİCİ SES MERDİVENİ
  ÇALGI MÜZİĞİ
  TÜRK MÜZİĞİNDE KULLANILAN VURMALI ÇALGILAR
  TÜRK MÜZİĞİNDE KULLANILAN ÜFLEMELİ ÇALGILAR
  TÜK MÜZİĞİNDE
  KULLANILAN TELLİ ÇALGILAR

  MÜZİK NEDİR?
  Kelimelerle anlatamadığımız duygu ve düşüncelerimizi seslerle anlatmak sanatıdır.
  Müziğin en önemli iki aracı vardır.Bunlar insan sesi ve çalgıdır.
  İNSAN SESİ
  İnsan sesi müzik yapmaya yarayan araçların en soylusudur.Konuşurken aldığımız nefes şarkı söylemek için yeterli değildir. Yeterli olan diyafram nefesidir.
  Doğru nefes almak ve güzel şarkı söylemek için kurallar
  Rahat ve dik oturunuz.
  Nefes alırken omuzlarınızı yukarı kaldırmayınız.
  Bağırmadan söyleyiniz.
  Ağız ve burunda hışırtı yapmayınız.


  Kadın Sesi
  Erkek Sesi
  1)KADIN SESİ
  Kadın sesi üç gruba ayrılır.
  1.Soprano:İnce kadın sesleriyle çocuk seslerine denir.
  2.Mezzo soprano:Orta kalınlıktaki kadın seslerine denir.
  3.Alto:Kalın kadın seslerine denir.
  2)ERKEK SESİ
  Erkek sesi üç gruba ayrılır:
  1.Tenor:İnce erkek seslerine denir.
  2.Bariton:Orta kalınlıktaki erkek seslerine denir.
  3.Bas: Kalın erkek seslerine denir.
  SES NEDİR?
  Cisimlerin titreşmesinden meydana gelen ses dalgalarının kulağımıza gelmesine denir.Müziğin temeli sestir.Sesler üç gruba ayrılır.
  1. TINI (Ses Rengi)
  Her sesin kendine göre özelliği vardır. Duyulan sesleri, bu özellikleriyle ayırabiliriz.Klarnet ile flüt, Kadın ile Erkeğin ses özelliği gibi.
  2.YÜKSEKLİK
  Seslerin kalın veya ince olmasıdır.Sesler inceldikçe yüksekliği artar. Kalınlaştıkça azalır.
  3.GÜRLÜK
  Sesin kuvvetli veya kısık olmasıdır.Şarkı söylerken ve çalgı çalarken bu özelliğe dikkat edilmelidir.
  SESİN TİZLİĞİ
  Bir sesin inceliğine kalınlığına o sesin tizliği denir.İnce ve kalın ses farkını anlamak için deney yapalım:Biraz uzaktaki annemize seslenelim.
  An-ne
  Hangi heceyi kalın, hangi heceyi ince söylüyoruz?
  ÇIKICI SES MERDİVENİ
  Bu adları taşıyan sesler kalından inceye doğru sıralanır.Alt basamakta olan ad, kalın sesi gösterir. Üst basamakta olan ad ince sesi gösterir.
  Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si
  İNİCİ SES MERDİVENİ
  Bu adları taşıyan sesler inceden kalına doğru sıralanır.Üst basamakta olan ad ince sesi gösterir. Alt basamakta olan ses kalın sesi gösterir.
  Si-La-Sol-Fa-Mi Re-Do
  ÇALGI MÜZİĞİ
  Müzik aletleriyle yapılan müziğe “Çalgı Müziği” denir. Çalgı müziği bir ve birden fazla çalgıyla yapılır. Bütün müzik aletleri çeşitlerine ve özelliklerine göre dört gruba ayrılır. Bizler Türk Müziği Çalgılarını inceleyeceğiz.
  Türk Müziğinde Kullanılan Vurmalı Çalgılar
  DAVUL: Türklerin en eski çalgılarındandır.Avrupaya Osmanlı Türkleriyle gittiği bilinmektedir.Silindir şeklindedir.İplerle iki yüzüne deri gerilmiş, tahta kasnaktan meydana gelir.Sağ elde tokmak, sol elde ince bir değnek ile çalınır.

  KÖS: Hunlara kadar uzanan ve Mehter Müziğinde kullanılan en büyük çalgıdır. İki dev bakır kabın ağzına deve derisi gerilerek yapılmıştır.

  KUDÜM: Farklı büyüklükte iki bakır kasenin ağzına deri gerilerek yapılır. “Zahme” adı verilen iki çubukla çalınır. Dini ve din dışı müzikte kullanılır.

  DAİRE: Büyükçe ve dar enli bir kasnağın kenarına bir sıra zil takılmıştır. Bir yüzüne de deri gerilmek suretiyle yapılmıştır.(Dini müzikte BENDİR adlı zilsiz şekli kullanılır.)

  ZİL: Türklerin (Mehter) etkisiyle orkestraya girmiştir. Birbirine çarpılarak çalınır. Daire biçiminde ve ortası deliktir. Dövme bakır ve madeni alaşımdan yapılır.
  Türk Müziğinde Kullanılan Üflemeli Çalgılar
  ZURNA: Şimşir, gürgen, ardıç gibi ağaçlardan yapılır.Sesi çok güçlü bir ezgi çalgısıdır.Çalınışı özel bir soluk almayı gerektirir. Önde yedi, arkada bir delik olmak üzere sekiz deliği vardır.

  KAVAL: Üflemeli halk çalgılarımızın en eskisidir. Dilli ve dilsiz kaval olmak iki çeşittir. Ağaçtan yapılmıştır. Önde yedi, arkada bir olmak üzere sekiz deliği vardır.

  MEY: Bir gövde ü

  Duyuru Arşivi

 • TANGO
 • TÜRK MÜZİĞİNDE ŞEFLİK
 • HIZ VE NÜANS TERİMLERİ
 • T.S.M.ÇALGILARINI AKORD
 • SİBELİUS 4 YAZIM KLAVZU
 • BURÇLAR VE MAKAMLAR
 • ÇOCUKLAR İÇİN OYUN -4
 • ÇOCUKLARA İÇİN OYUN-2
 • Atatürk ve Müzikte Yenilikler.
 • ÇOCUKLAR İÇİN OYUNLAR-1
 • SESE FAYDALI BİTKİLER
 • SES HASTALIKLARI
 • LOGİC GOLD v5.51 STÜTYO
 • YAŞAMLA İLGİLİ SİTELER
 • MÜZİĞİN ÜRETİME ETKİSİ
 • POPÜLER PROĞRAMLAR
 • SÖZLÜK (BATI MÜZİĞİ)
 • SUZİKİ METODU
 • ÇOUK VE MÜZİK TERAPİ
 • SES VE ÇALGI MÜZİĞİ
 • BİLGİSAYAR PROĞRAMLARI
 • MÜZİKLE İLGİLİ YAZILIMLAR
 • T.S.M.NAZARİYATI TARİHİ
 • MÜZİK VE POPÜLARİTE
 • G.ANTEP B.Ş.B.TSM.KOROSU • Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi1
  Bugün Toplam39
  Toplam Ziyaret82178